2023 2024 2025

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Święto kościelne
Święto nakazane
Dzień wolny od pracy


W 2024 roku Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wypada:
15 sierpnia 2024
Czwartek
Najbliższe wydarzenie będzie za 86 dni.
Kolejne wypada 15 sierpnia 2025, czyli za 451 dni.
Doktryna o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny głosi, że po zakończeniu swojego ziemskiego życia została ona wzięta do nieba z ciałem i duszą i stanowi ona dogmat wiary rzymskokatolickiej, ogłoszony przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 w tak zwanej Konstytucji Apostolskiej. Jednak wydarzenia związane z zakończeniem ziemskiego życia Maryi są obchodzone przez chrześcijan już od V wieku, dzięki czemu Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym za najstarszych świąt Maryjnych.
W różnych regionach i krajach świata święto to przyjmuje różne nazwy, często wywodzące się bezpośrednio z wierzeń i obchodów ludowych - w Czechach jest to dzień Matki Boskiej Korzennej, a na przykład w Kongo jest to dzień Matki Boskiej Znakomitej. Również w Polsce często używa się ludowej nazwy święta, czyli Matki Boskiej Zielnej i na wsiach w tym dniu wierni często zabierają do kościoła bukiety z młodych zbóż, ziół i polnych kwiatów, których poświęcenie ma przynieść pomyślne żniwa i ogólny urodzaj.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

15 sierpnia 2024
Święto Wojska Polskiego
Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.