2022 2023 2024

Zaduszki

Święto kościelne


W 2023 roku Zaduszki wypada:
2 listopada 2023
Czwartek
Najbliższe wydarzenie wypada 2 listopada 2024, czyli za 137 dni.
Dzień Zaduszny - Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, popularnie zwany Zaduszkami, obchodzony jest 2 listopada. Zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego jest to dzień modlitwy za dusze zmarłych, których dusze błąkają się w czyśćcu. Geneza Dnia Zadusznego sięga korzeniami do praktyk modlitewnych średniowiecznych mnichów. Opat klasztoru Benedyktynów w 998 roku ustanowił dzień 2 listopada dniem modlitw za dusze wszystkich wiernych zmarłych. Zwyczaj ten z czasem został przejęty przez inne klasztory. Praktyka zapalania zniczy na grobach ma swoje źródło w przedchrześcijańskim zwyczaju rozpalania ognisk na grobach zmarłych. Wierzono wówczas, że rozpalony ogień ogrzeje zbłąkane dusze, które jeszcze nie trafiły do nieba i uchroni je przez nieczystymi mocami. Jeszcze w XIX wieku znane były zwyczaje przywoływania na cmentarzu dusz zmarłych, co uwiecznił w III części ?Dziadów? Adam Mickiewicz. W liturgii Kościoła Katolickiego w Dzień Zaduszny odprawia się mszę z procesją wokół kościoła albo na cmentarzu.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

1 listopada 2023
Uroczystość Wszystkich Świętych
Święto ku czci wszystkich świętych, czyli tych, którzy osiągneli zbawienie i trafili do nieba.

Wydarzenia tego samego dnia

2 listopada 2023
Międzynarodowy dzień przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole, w tym nękaniu przy użyciu technik cyfrowych
Ustanowione przez państwa członkowskie ONZ w celu zwróceniu uwagi na przemoc w szkole która dotyka tysięcy dzieci.