2023 2024 2025

Światowy dzień filozofii

Święto nietypowe
Święto UNESCO


W 2024 roku Światowy dzień filozofii wypada:
21 listopada 2024
Czwartek
Najbliższe wydarzenie będzie za 128 dni.
Kolejne wypada 20 listopada 2025, czyli za 492 dni.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 listopada 2024
Światowy Dzień Telewizji
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 17 grudnia 1996 i upamiętniające obrady pierwszego Światowego Forum Telewizji, które odbyło się w Nowym Jorku, w siedzibie ONZ, w 1996 roku.
21 listopada 2024
Święto Służby Czołgowo-Samochodowej
Święto wojskowe, obchodzone na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z 2010.
21 listopada 2024
Dzień Pracownika Socjalnego
Święto polskie wprowadzone na mocy ustawy z 1990.