2023 2024 2025

Dzień Myśli Braterskiej

Święto nietypowe


W 2024 roku Dzień Myśli Braterskiej wypada:
22 lutego 2024
Czwartek
Najbliższe wydarzenie wypada 22 lutego 2025, czyli za 221 dni.
Święto skautowe

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

22 lutego 2024
Dzień Ofiar Przestępstw
Święto polskie ustanowione na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 12 lutego 2003.
22 lutego 2024
Europejski Dzień Ofiar Przestępstw
Święto ustanowione przez roku Parlament Europejski w 1988.