2024 2025 2026

Dzień Myśli Braterskiej

Święto nietypowe


W 2025 roku Dzień Myśli Braterskiej wypada:
22 lutego 2025
Sobota
Najbliższe wydarzenie będzie za 249 dni.
Kolejne wypada 22 lutego 2026, czyli za 614 dni.
Święto skautowe

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

22 lutego 2025
Europejski Dzień Ofiar Przestępstw
Święto ustanowione przez roku Parlament Europejski w 1988.
22 lutego 2025
Dzień Ofiar Przestępstw
Święto polskie ustanowione na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 12 lutego 2003.