2025 2026 2027

Dzień Straży Gminnej

Święto nietypowe


W 2026 roku Dzień Straży Gminnej wypada:
29 sierpnia 2026
Sobota
Najbliższe wydarzenie będzie za 766 dni.
Kolejne wypada 29 sierpnia 2027, czyli za 1131 dni.
Dzień Strażnika Miejskiego. Święto polskie wprowadzone na mocy ustawy z 1997.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

29 sierpnia 2026
Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 30 października 2009.