2025 2026 2027

Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego

Święto nietypowe
Święto UNESCO


W 2026 roku Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego wypada:
5 listopada 2026
Czwartek
Najbliższe wydarzenie będzie za 837 dni.
Kolejne wypada 5 listopada 2027, czyli za 1202 dni.
Dzień stanowiony z inicjatywy Międzynarodowego Związku Romów i organizacji Kali Sary w dniu 5 listopada 2009 na posiedzeniu Komisji do Spraw Języka w Zagrzebiu.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

5 listopada 2026
Międzynarodowy dzień przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole, w tym nękaniu przy użyciu technik cyfrowych
Ustanowione przez państwa członkowskie ONZ w celu zwróceniu uwagi na przemoc w szkole która dotyka tysięcy dzieci.