2023 2024 2025

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

Święto nietypowe


W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich wypada:
15 października 2024
Wtorek
Najbliższe wydarzenie będzie za 91 dni.
Kolejne wypada 15 października 2025, czyli za 456 dni.
Święto ONZ na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 18 grudnia 2007.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

11 lutego 2024
Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce
Wydarzenie ustanowione przez ONZ, jako uznanie kluczowej roli pań w środowiskach naukowych i technologicznych.

Wydarzenia tego samego dnia

15 października 2024
Światowy Dzień Mycia Rąk
Święto ustanowione przez UNICEF w 2008 roku, jako akcja edukacyjna której celem jest globalna edukacja na temat mycia rąk.
15 października 2024
Dzień Dziecka Utraconego
Święto obchodzone od 2004 z inicjatywy Organizacji Rodziców po Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych ? "Dlaczego"
15 października 2024
św. Teresy od Jezusa
Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora kościoła.
15 października 2024