2021 2022 2023

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2022 roku Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce wypada:
11 lutego 2022
Piątek
Najbliższe wydarzenie wypada 11 lutego 2023, czyli za 262 dni.
"Kobiety na traktory" głosiło niegdyś słynne hasło. 11 lutego, kiedy to obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce, chciałoby się powiedzieć "Kobiety na katedry".

Tylko 29% wszystkich naukowców na świecie to kobiety. Chociaż w naszym kraju panie mogą spełniać się jako naukowcy bez większych przeszkód, na świecie wciąż jest wiele państw, gdzie dostęp do nauki dla dziewcząt jest utrudniony. To właśnie dlatego w grudniu 2015 roku Zgromadzenie Główne ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce, jako uznanie kluczowej roli pań w środowiskach naukowych i technologicznych. Wydarzenie to ma za zadanie przede wszystkim łamać stereotypy i niwelować nierówność płci w świecie naukowym, gdzie kobiety wciąż bywają niedoceniane. Obchody mają być również zachętą dla wszystkich ambitnych dziewcząt do rozwijania swoich talentów w pracy naukowej oraz zwróceniem uwag na los tych kobiet, które chciałyby to robić, ale z różnych przyczyn nie mogą.

Z okazji tego święta życzymy wszystkim paniom sukcesów w ich karierze naukowej i dziękujemy za ogromy wkład w rozwój technologii, która ułatwia nasze życie!

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

8 marca 2022
Dzień kobiet
Dzień poświęcony kobietom. Ustanowiony w 1909 roku przez Socjalistyczną Partię Ameryki, choć już w starożytnym Rzymie obchodzono Matronalia.
15 października 2022
Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich
Święto ONZ na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 18 grudnia 2007.
10 listopada 2022
Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju
Święto ustanowione na Konferencji Generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w 2001 roku.

Wydarzenia tego samego dnia

11 lutego 2022
11 lutego 2022
NMP z Lourdes
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.
Obrazek pochodzi ze strony: pexels.com Autor: ThislsEngineering