2023 2024 2025

Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego

Święto nietypowe


W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego wypada:
20 października 2024
Niedziela
Najbliższe wydarzenie będzie za 91 dni.
Kolejne wypada 20 października 2025, czyli za 456 dni.
Święto upamiętnia utworzenie w 1961 roku Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

1 czerwca 2024
Święto Służby Ruchu Lotniczego
Święto wojskowe, obchodzone na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej.
28 sierpnia 2024
Święto Lotnictwa Polskiego
Święto obchodzone na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z 1993 roku. Jest to wspólne święto lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz przemysłu lotniczego. Święto obchodzone w rocznicę zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932.
7 grudnia 2024
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 6 grudnia 1996 roku z inicjatywy Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Wydarzenia tego samego dnia

20 października 2024
20 października 2024
Światowy Dzień Statystyki
Święto ustanowione na mocy rezolucji 3 czerwca 2010 roku z inicjatywy Komisji Statystycznej ONZ. Święto obchodzone co pięć lat.
20 października 2024
Światowy Dzień Osteoporozy
Powstało z inicjatywy IOF
20 października 2024
św. Jana Kantego
Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana.