2019 2020 2021

Światowy Dzień Osteoporozy

Święto nietypowe


W 2020 roku Światowy Dzień Osteoporozy wypada:
20 października 2020
Wtorek
Najbliższe wydarzenie wypada 20 października 2021, czyli za 319 dni.
Powstało z inicjatywy IOF

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

20 października 2020
20 października 2020
Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego
Święto upamiętnia utworzenie w 1961 roku Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego.
20 października 2020
Światowy Dzień Statystyki
Święto ustanowione na mocy rezolucji 3 czerwca 2010 roku z inicjatywy Komisji Statystycznej ONZ. Święto obchodzone co pięć lat.
20 października 2020
św. Jana Kantego
Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana.