2025 2026 2027

Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2026 roku Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie wypada:
9 sierpnia 2026
Niedziela
Najbliższe wydarzenie będzie za 751 dni.
Kolejne wypada 9 sierpnia 2027, czyli za 1116 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 23 grudnia 1994

Występowanie w kalendarzach