2025 2026 2027

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2026 roku Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi wypada:
22 kwietnia 2026
Środa
Najbliższe wydarzenie będzie za 637 dni.
Kolejne wypada 22 kwietnia 2027, czyli za 1002 dni.

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi obchodzimy od 22 kwietnia 2009 roku. Święto zostało ustanowione rezolucją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Historia tego święta jest dość długa. 26 lutego 1971 wyznaczono równonoc wiosenną jako dzień w którym wszystkie Zjednoczone Narody obchodzą Dzień Ziemi. Pomysł na ustanowienie tego święta pojawił się nieco wcześniej, bo już 1969.


Rezolucja ONZ z 2009 roku głosi, że Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 22 kwietnia 2009 roku uznała, że "Ziemia i jej ekosystemy są naszym domem", i że ustanowienie Dnia jest "niezbędne w celu promowania harmonii z naturą i Ziemią". Termin "Matka Ziemia" został użyty, ponieważ "odzwierciedla współzależność, która istnieje między ludźmi a innymi żywymi gatunkami wspólnie zamieszkującymi na planecie".


Po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Matki Ziem obchodzono już w 2010 roku. Obchody tego właśnie mają za zadanie uświadomić wszytkim ludziom jak istotny jest dobrostan naszej planety. Promują ochronę klimatu czy też zrównoważony rozwój, ponieważ nieodpowiednie wykorzystanie zasobów naturalnych prowadzi do degradacji ekosystemów.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

22 kwietnia 2026
Dzień Ziemi
Polski odpowiednik Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi

Wydarzenia tego samego dnia

22 kwietnia 2026
Dzień Ziemi
Polski odpowiednik Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi
Obrazek pochodzi ze strony: pexels.com Autor: Pexels