2020 2021 2022

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2021 roku Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu wypada:
23 sierpnia 2021
Poniedziałek
Najbliższe wydarzenie wypada 23 sierpnia 2022, czyli za 258 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1998 roku, z inicjatywy UNESCO.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

25 marca 2021
Międzynarodowy Dzień Pamięci Zniesienia Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, obchodzone tego dnia od 2008.
2 grudnia 2021
Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa
Święto obchodzone corocznie w rocznicę uchwalenia w 1949 roku Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.

Wydarzenia tego samego dnia

23 sierpnia 2021
23 sierpnia 2021
Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu
Święto ustanowione przez Parlament Europejski.