2023 2024 2025

Międzynarodowy Dzień Pamięci Zniesienia Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami

Święto nietypowe


W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Pamięci Zniesienia Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami wypada:
25 marca 2024
Poniedziałek
Najbliższe wydarzenie wypada 25 marca 2025, czyli za 279 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, obchodzone tego dnia od 2008.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

23 sierpnia 2024
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1998 roku, z inicjatywy UNESCO.
2 grudnia 2024
Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa
Święto obchodzone corocznie w rocznicę uchwalenia w 1949 roku Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.

Wydarzenia tego samego dnia

25 marca 2024
25 marca 2024
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Święto upamiętniające zwiastowanie Maryi przez Archanioła Gabriela poczęcie Syna Bożego.
25 marca 2024
Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ
Święto ONZ upamiętnia zaginięcie w 1985 roku w Bejrucie byłego dziennikarza i współpracownika ONZ Aleca Coletta.
Obrazek pochodzi ze strony: imienniczek.pl