2023 2024 2025

Międzynarodowy Dzień Pamięci Zniesienia Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami

Święto nietypowe


W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Pamięci Zniesienia Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami wypada:
25 marca 2024
Poniedziałek
Najbliższe wydarzenie wypada 25 marca 2025, czyli za 247 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, obchodzone tego dnia od 2008.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

23 sierpnia 2024
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1998 roku, z inicjatywy UNESCO.
2 grudnia 2024
Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa
Święto obchodzone corocznie w rocznicę uchwalenia w 1949 roku Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.

Wydarzenia tego samego dnia

25 marca 2024
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Święto upamiętniające zwiastowanie Maryi przez Archanioła Gabriela poczęcie Syna Bożego.
25 marca 2024
Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ
Święto ONZ upamiętnia zaginięcie w 1985 roku w Bejrucie byłego dziennikarza i współpracownika ONZ Aleca Coletta.
25 marca 2024
Obrazek pochodzi ze strony: imienniczek.pl