2023 2024 2025

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Święto kościelne


W 2024 roku Uroczystość Zwiastowania Pańskiego wypada:
25 marca 2024
Poniedziałek
Najbliższe wydarzenie wypada 25 marca 2025, czyli za 279 dni.
Święto upamiętniające zwiastowanie Maryi przez Archanioła Gabriela poczęcie Syna Bożego.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

25 marca 2024
Międzynarodowy Dzień Pamięci Zniesienia Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, obchodzone tego dnia od 2008.
25 marca 2024
Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ
Święto ONZ upamiętnia zaginięcie w 1985 roku w Bejrucie byłego dziennikarza i współpracownika ONZ Aleca Coletta.
25 marca 2024