2023 2024 2025

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu wypada:
23 sierpnia 2024
Piątek
Najbliższe wydarzenie będzie za 38 dni.
Kolejne wypada 23 sierpnia 2025, czyli za 403 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1998 roku, z inicjatywy UNESCO.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

25 marca 2024
Międzynarodowy Dzień Pamięci Zniesienia Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, obchodzone tego dnia od 2008.
2 grudnia 2024
Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa
Święto obchodzone corocznie w rocznicę uchwalenia w 1949 roku Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.

Wydarzenia tego samego dnia

23 sierpnia 2024
Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu
Święto ustanowione przez Parlament Europejski.
23 sierpnia 2024