2020 2021 2022

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2021 roku Międzynarodowy Dzień Pokoju wypada:
21 września 2021
Wtorek
Najbliższe wydarzenie wypada 21 września 2022, czyli za 296 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 7 września 2001 roku.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 września 2021
Dzień Służby Celnej
Święto polskie wprowadzone na mocy ustawy z 1999, podtrzymany nową ustawą z 2009 roku.