2023 2024 2025

św. Mateusza apostoła i ewangelisty

Święto kościelne


W 2024 roku św. Mateusza apostoła i ewangelisty wypada:
21 września 2024
Sobota
Najbliższe wydarzenie będzie za 117 dni.
Kolejne wypada 21 września 2025, czyli za 482 dni.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 września 2024
Międzynarodowy Dzień Pokoju
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 7 września 2001 roku.
21 września 2024
Dzień Służby Celnej
Święto polskie wprowadzone na mocy ustawy z 1999, podtrzymany nową ustawą z 2009 roku.