2022 2023 2024

św. Mateusza apostoła i ewangelisty

Święto kościelne


W 2023 roku św. Mateusza apostoła i ewangelisty wypada:
21 września 2023
Czwartek
Najbliższe wydarzenie wypada 21 września 2024, czyli za 355 dni.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 września 2023
Dzień Służby Celnej
Święto polskie wprowadzone na mocy ustawy z 1999, podtrzymany nową ustawą z 2009 roku.
21 września 2023
Międzynarodowy Dzień Pokoju
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 7 września 2001 roku.