2022 2023 2024

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2023 roku Międzynarodowy Dzień Pokoju wypada:
21 września 2023
Czwartek
Najbliższe wydarzenie wypada 21 września 2024, czyli za 355 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 7 września 2001 roku.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 września 2023
Dzień Służby Celnej
Święto polskie wprowadzone na mocy ustawy z 1999, podtrzymany nową ustawą z 2009 roku.