2025 2026 2027

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2026 roku Międzynarodowy Dzień Pokoju wypada:
21 września 2026
Poniedziałek
Najbliższe wydarzenie będzie za 794 dni.
Kolejne wypada 21 września 2027, czyli za 1159 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 7 września 2001 roku.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 września 2026
Dzień Służby Celnej
Święto polskie wprowadzone na mocy ustawy z 1999, podtrzymany nową ustawą z 2009 roku.