2023 2024 2025

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Pokoju wypada:
21 września 2024
Sobota
Najbliższe wydarzenie będzie za 62 dni.
Kolejne wypada 21 września 2025, czyli za 427 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 7 września 2001 roku.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 września 2024
Dzień Służby Celnej
Święto polskie wprowadzone na mocy ustawy z 1999, podtrzymany nową ustawą z 2009 roku.