2025 2026 2027

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2026 roku Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur wypada:
26 czerwca 2026
Piątek
Najbliższe wydarzenie będzie za 702 dni.
Kolejne wypada 26 czerwca 2027, czyli za 1067 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1997 roku.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

26 czerwca 2026
Zakończenie roku szkolnego
Dzień rozdania świadectw szkolnych i rozpoczęcia upragnionych wakacji.
26 czerwca 2026
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 7 grudnia 1987.