2025 2026 2027

Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar

Święto nietypowe


W 2026 roku Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar wypada:
24 marca 2026
Wtorek
Najbliższe wydarzenie będzie za 611 dni.
Kolejne wypada 24 marca 2027, czyli za 976 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 21 grudnia 2010 roku.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

24 marca 2026
Międzynarodowy Dzień Iluzjonistów
Święto ustanowione przez I.A.I. International Association of Illusionists w dniu 31 października 2014 roku. Data 24 marca to dzień urodzin | Harry?ego Houdiniego
24 marca 2026
Narodowy Dzień Życia
Święto polskie wprowadzone na mocy uchwały Sejmu z 2004
24 marca 2026
Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką
Święto państwowe wprowadzone na mocy uchwały Sejmu z 2018
24 marca 2026
Światowy Dzień Gruźlicy
Święto wyznaczone przez Światowe Zgromadzenie WHO w rocznicę poinformowania świata nauki o wyizolowaniu prątka gruźlicy przez Roberta Kocha w 1882.