2025 2026 2027

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2026 roku Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej wypada:
22 maja 2026
Piątek
Najbliższe wydarzenie będzie za 672 dni.
Kolejne wypada 22 maja 2027, czyli za 1037 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 20 grudnia 2000 roku

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

22 maja 2026
Dzień Praw Zwierząt
Święto obchodzone od 1997, z inicjatywy Klubu Gaja.
22 maja 2026
Europejski Dzień Walki z Otyłością
Od 2010; Światowy Dzień Walki z Otyłością, z inicjatywy WHO, Europejskiej Konferencji Ministerialnej Przeciwdziałania Otyłości z 2007 roku.