2025 2026 2027

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych

Święto nietypowe


W 2026 roku Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych wypada:
29 sierpnia 2026
Sobota
Najbliższe wydarzenie będzie za 771 dni.
Kolejne wypada 29 sierpnia 2027, czyli za 1136 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 30 października 2009.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

29 sierpnia 2026
Dzień Straży Gminnej
Dzień Strażnika Miejskiego. Święto polskie wprowadzone na mocy ustawy z 1997.
Obrazek pochodzi ze strony: imienniczek.pl