2020 2021 2022

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2021 roku Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa wypada:
2 grudnia 2021
Czwartek
Najbliższe wydarzenie będzie za 3 dni.
Kolejne wypada 2 grudnia 2022, czyli za 368 dni.

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa jest obchodzony jako rocznica uchwalenia w 1949 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji. Tym samym święto to pozwala upamiętnić wielki krok w historii ludzkości, jakim było prawne zniesienie wyzysku ludzi. Pierwszy raz wydarzenie to oficjalnie obchodzono w 1986 roku i zwyczaj ten przetrwał do dziś.


Współcześnie 2 grudnia jest dniem, w którym na całym świecie prowadzone są kampanie na rzecz wyzbycia się wszelkich dzisiejszych form wyzysku i niewolnictwa w społeczeństwie, takich jak: handel ludźmi, wyzysk w celach seksualnych, przymusowe małżeństwa, zmuszanie dzieci do pracy fizycznej, czy wcielanie ich do służby wojskowej w ramach konfliktów zbrojnych. Niestety temat jest wciąż aktualny i wymaga pogłębienia świadomości społecznej. Stąd też w wielu krajach odbywają się zgromadzenia, pikiety i demonstracje oraz nawołuje się głównie do zniesienia wyzysku dzieci do ciężkich prac (obecnie na świecie nadal co dziesiąte dziecko zmuszane jest do wycieńczającej pracy fizycznej).

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

25 marca 2021
Międzynarodowy Dzień Pamięci Zniesienia Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, obchodzone tego dnia od 2008.
23 sierpnia 2021
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1998 roku, z inicjatywy UNESCO.
Obrazek pochodzi ze strony: pexels.com Autor: Cottonbro