2023 2024 2025

Środa popielcowa

Święto kościelne
Święto ruchome


W 2024 roku Środa popielcowa wypada:
14 lutego 2024
Środa
Najbliższe wydarzenie wypada 5 marca 2025, czyli za 288 dni.
Środa popielcowa jest ważnym dniem w tradycji kościoła katolickiego z wielu względów. Popielec należy do świąt ruchomych, co roku rozpoczyna on dla katolików trwający czterdzieści dni okres Wielkiego Postu, poprzedzający Wielkanoc. Obrzędy związane ze Środą Popielcową polegają głównie na posypaniu głowy popiołem, czemu towarzyszą słowa kapłana "prochem jesteś i w proch się obrócisz" ma to przypominać wierzącym o kruchości ludzkiego życia i o tym, że każdy dzień przybliża nas do wieczności. Środa Popielcowa to dzień, w którym obowiązuje nas post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od spożywania potrwa mięsnych, oraz ilościowy, który pozwala na spożycie dwóch posiłków lekkich i jednego do syta. Począwszy od Popielca, przez cały czas trwania Wielkiego Postu należy też powstrzymać się od udziału w zabawach. Czterdziestodniowy okres poprzedzający radosne święta Wielkiej Nocy jest dla katolików okazją do wyciszenia, pokuty i oczekiwania na zbawienie poprzez śmierć i zmartwychwstanie Mesjasza.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

14 lutego 2024
św. Cyryla i Metodego
Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy.
14 lutego 2024
Walentynki
Święto zakochanych obchodzone w dniu wspomnienia świętego Walentego, patrona zakochanych.