2024 2025 2026

Środa popielcowa

Święto kościelne
Święto ruchome


W 2025 roku Środa popielcowa wypada:
5 marca 2025
Środa
Najbliższe wydarzenie będzie za 260 dni.
Kolejne wypada 18 lutego 2026, czyli za 610 dni.
Środa popielcowa jest ważnym dniem w tradycji kościoła katolickiego z wielu względów. Popielec należy do świąt ruchomych, co roku rozpoczyna on dla katolików trwający czterdzieści dni okres Wielkiego Postu, poprzedzający Wielkanoc. Obrzędy związane ze Środą Popielcową polegają głównie na posypaniu głowy popiołem, czemu towarzyszą słowa kapłana "prochem jesteś i w proch się obrócisz" ma to przypominać wierzącym o kruchości ludzkiego życia i o tym, że każdy dzień przybliża nas do wieczności. Środa Popielcowa to dzień, w którym obowiązuje nas post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od spożywania potrwa mięsnych, oraz ilościowy, który pozwala na spożycie dwóch posiłków lekkich i jednego do syta. Począwszy od Popielca, przez cały czas trwania Wielkiego Postu należy też powstrzymać się od udziału w zabawach. Czterdziestodniowy okres poprzedzający radosne święta Wielkiej Nocy jest dla katolików okazją do wyciszenia, pokuty i oczekiwania na zbawienie poprzez śmierć i zmartwychwstanie Mesjasza.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

5 marca 2025
5 marca 2025
Dzień Teściowej
Służą radą, pomocą i dbają o wychowanie wnucząt. Dzień Teściowej stanowi doskonałą okazję do złożenia podziękowań za pomoc w wielu ważnych i codziennych sprawach.