2023 2024 2025

św. Ignacego Antiocheńskiego

Wspomnienie liturgiczne


W 2024 roku św. Ignacego Antiocheńskiego wypada:
17 października 2024
Czwartek
Najbliższe wydarzenie będzie za 87 dni.
Kolejne wypada 17 października 2025, czyli za 452 dni.
Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

17 października 2024
Międzynarodowy Dzień Mediacji
Dzień ustanowiony z inicjatywy Association for Conflict Resolution [ACR] (Amerykańskie Stowarzyszenie Profesjonalistów w Rozwiązywaniu Konfliktów); w Polsce pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości)
17 października 2024
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
Święto na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1992 roku