2020 2021 2022

św. Jana Kantego

Wspomnienie liturgiczne


W 2021 roku św. Jana Kantego wypada:
20 października 2021
Środa
Najbliższe wydarzenie wypada 20 października 2022, czyli za 321 dni.
Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

20 października 2021
Światowy Dzień Statystyki
Święto ustanowione na mocy rezolucji 3 czerwca 2010 roku z inicjatywy Komisji Statystycznej ONZ. Święto obchodzone co pięć lat.
20 października 2021
Światowy Dzień Osteoporozy
Powstało z inicjatywy IOF
20 października 2021
Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego
Święto upamiętnia utworzenie w 1961 roku Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego.
20 października 2021