2023 2024 2025

św. Jana Kantego

Wspomnienie liturgiczne


W 2024 roku św. Jana Kantego wypada:
20 października 2024
Niedziela
Najbliższe wydarzenie będzie za 90 dni.
Kolejne wypada 20 października 2025, czyli za 455 dni.
Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

20 października 2024
Światowy Dzień Statystyki
Święto ustanowione na mocy rezolucji 3 czerwca 2010 roku z inicjatywy Komisji Statystycznej ONZ. Święto obchodzone co pięć lat.
20 października 2024
Światowy Dzień Osteoporozy
Powstało z inicjatywy IOF
20 października 2024
Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego
Święto upamiętnia utworzenie w 1961 roku Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego.
20 października 2024