2023 2024 2025

Światowy Dzień Krwiodawcy

Święto nietypowe


W 2024 roku Światowy Dzień Krwiodawcy wypada:
14 czerwca 2024
Piątek
Najbliższe wydarzenie wypada 14 czerwca 2025, czyli za 333 dni.
Święto ustanowione 14 czerwca 2004 przez Światową Organizację Zdrowia, Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

14 czerwca 2024
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych
Święto polskie wprowadzone uchwałą Sejmu z 2006
14 czerwca 2024
Dzień Dziennikarza Obywatelskiego
Święto polskie od 2010 z inicjatywy Jolanty Paczkowskiej, Dziennikarki Obywatelskiej 2009 Roku
14 czerwca 2024
Światowy Dzień Oceanów
Święto ustanowione na Szczycie Ziemi w 1992 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowione w 2008. Pierwsze obchody w ONZ odbyły się w 2009.
14 czerwca 2024
bł. Michała Kozala
Wspomnienie błogosławionego Michała Kozala, biskupa i męczennika.