2022 2023 2024

Światowy Dzień Oceanów

Święto nietypowe


W 2023 roku Światowy Dzień Oceanów wypada:
8 czerwca 2023
Czwartek
14 czerwca 2023
Środa
Najbliższe wydarzenie będzie za 4 dni.
Kolejne wypada 14 czerwca 2023, czyli za 10 dni.
Święto ustanowione na Szczycie Ziemi w 1992 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowione w 2008. Pierwsze obchody w ONZ odbyły się w 2009.

Występowanie w kalendarzach

Obrazek pochodzi ze strony: imienniczek.pl