2025 2026 2027

Światowy Dzień Oceanów

Święto nietypowe


W 2026 roku Światowy Dzień Oceanów wypada:
8 czerwca 2026
Poniedziałek
14 czerwca 2026
Niedziela
Najbliższe wydarzenie będzie za 689 dni.
Kolejne wypada 14 czerwca 2026, czyli za 695 dni.
Święto ustanowione na Szczycie Ziemi w 1992 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowione w 2008. Pierwsze obchody w ONZ odbyły się w 2009.

Występowanie w kalendarzach

Obrazek pochodzi ze strony: imienniczek.pl