2020 2021 2022

Światowy Dzień Mokradeł

Święto nietypowe


W 2021 roku Światowy Dzień Mokradeł wypada:
2 lutego 2021
Wtorek
Najbliższe wydarzenie wypada 2 lutego 2022, czyli za 65 dni.
Światowy Dzień Mokradeł ustanowiony został na pamiątkę podpisania tzw. konwencji rasmarskiej - umowy międzynarodowej, podpisanej w mieście irańskim Rasmar, 2 lutego 1971 roku przez 18 państw. Obecnie lista krajów, które ją podpisały, wynosi 171 i wciąż wpisują się na nią nowe państwa. Są na niej ci wszyscy, którzy zobowiązują się chronić obszary wodno-błotne. Zdefiniowano 40 typów takich obszarów m.in. bagna, torfowiska, zbiorniki wodne. Największą ich różnorodność ma Wielka Brytania, a z kolei Kanada - drugi na świecie kraj o największej powierzchni - ma największy ich obszar. Polska ma wpisanych na listę konwencji rasmarskiej 19 obszarów przyrody chronionej, jest to 153 tys. ha., będących pod pieczą Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Ochrona mokradeł jest przede wszystkim gwarancją zachowania bioróżnorodności. Są one siedliskiem unikatowych gatunków roślinnych i zwierzęcych. Mokradła mają też wpływ na klimat, zapobiegają powodziom i suszom. Wszystkie te złożone problemy, tak ważne dla całej planety omawiają uczestnicy konwencji rasmarskiej na spotkaniach organizowanych co trzy lata w Gland w Szwajcarii.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

5 czerwca 2021
Światowy Dzień Środowiska
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972.

Wydarzenia tego samego dnia

2 lutego 2021
Uroczystość Ofiarowania Pańskiego
Święto upamiętniające ofiarowanie młodego Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Inaczej nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej.
2 lutego 2021
Dzień Handlowca
Polskie święto branżowe; W PRL-u obchodzone w 1. niedzielę po 29 stycznia
2 lutego 2021
Dzień Świstaka
Świstak Phil z Punxsutawney w Pensylwanii co roku 2 lutego przepowiada mieszkańcom Stanów Zjednoczonych jak długo będą musieli jeszcze poczekać na przyjście wiosny.
Obrazek pochodzi ze strony: pixabay.com Autor: Petrick Liu