2025 2026 2027

Światowy Dzień Poezji

Święto nietypowe
Święto UNESCO
Święto ONZ


W 2026 roku Światowy Dzień Poezji wypada:
21 marca 2026
Sobota
Najbliższe wydarzenie będzie za 643 dni.
Kolejne wypada 21 marca 2027, czyli za 1008 dni.
Święto ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 marca 2026
Dzień Wagarowicza
Uczniowie mogą wtedy niemal legalnie urwać się z lekcji, a nauczyciele przymykają na to oko. Wszystko - rzecz jasna - z troski o pielęgnowanie wielopokoleniowej tradycji!
21 marca 2026
Światowy Dzień Zespołu Downa
Święto obchodzone corocznie z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, ustanowione w 2005 roku, obchodzone od 2006 roku. Od 2012 obchodzone pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.
21 marca 2026
Międzynarodowy Dzień Nouruz
Tradycyjne irańskie święto nowego roku, obchodzone w dniu równonocy wiosennej. Dzień ten został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 10 maja 2010 jako święto międzynarodowe obchodzone w dniu 21 marca.
21 marca 2026
Międzynarodowy Dzień Lasów
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 28 listopada 2012 roku
21 marca 2026
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1966 roku.
21 marca 2026
Początek kalendarzowej Wiosny
Umowna data początku wiosny.