2025 2026 2027

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2026 roku Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej wypada:
21 maja 2026
Czwartek
Najbliższe wydarzenie będzie za 671 dni.
Kolejne wypada 21 maja 2027, czyli za 1036 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 22 grudnia 2002[106] w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada 2001 roku

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 maja 2026
św. Jana Nepomucena
Wspomnienie świętego Jana Nepomucena, kapłana i męczennika.
21 maja 2026
Dzień Kadeta
Święto na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej