2019 2020 2021

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

Święto nietypowe


W 2020 roku Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci wypada:
12 czerwca 2020
Piątek
Najbliższe wydarzenie wypada 12 czerwca 2021, czyli za -3 dni.
Święto ustanowione w 2002 przez ILO.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

12 czerwca 2020
Święto Biura Ochrony Rządu
Święto polskie wprowadzone ustawą z 2001