2020 2021 2022

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

Święto nietypowe


W 2021 roku Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci wypada:
12 czerwca 2021
Sobota
Najbliższe wydarzenie wypada 12 czerwca 2022, czyli za 186 dni.
Święto ustanowione w 2002 przez ILO.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

12 czerwca 2021
Święto Biura Ochrony Rządu
Święto polskie wprowadzone ustawą z 2001