2021 2022 2023

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

Święto nietypowe


W 2022 roku Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci wypada:
12 czerwca 2022
Niedziela
Najbliższe wydarzenie będzie za 362 dni.
Kolejne wypada 12 czerwca 2023, czyli za 727 dni.
Święto ustanowione w 2002 przez ILO.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

12 czerwca 2022
Święto Biura Ochrony Rządu
Święto polskie wprowadzone ustawą z 2001