2022 2023 2024

Dzień Służby Celnej

Święto nietypowe


W 2023 roku Dzień Służby Celnej wypada:
21 września 2023
Czwartek
Najbliższe wydarzenie wypada 21 września 2024, czyli za 117 dni.
Święto polskie wprowadzone na mocy ustawy z 1999, podtrzymany nową ustawą z 2009 roku.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 września 2023
Międzynarodowy Dzień Pokoju
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 7 września 2001 roku.