2024 2025 2026

Europejski Dzień Ofiar Przestępstw

Święto nietypowe


W 2025 roku Europejski Dzień Ofiar Przestępstw wypada:
22 lutego 2025
Sobota
Najbliższe wydarzenie będzie za 249 dni.
Kolejne wypada 22 lutego 2026, czyli za 614 dni.
Święto ustanowione przez roku Parlament Europejski w 1988.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

22 lutego 2025
Dzień Myśli Braterskiej
Święto skautowe
22 lutego 2025
Dzień Ofiar Przestępstw
Święto polskie ustanowione na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 12 lutego 2003.