2025 2026 2027

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

Święto nietypowe


W 2026 roku Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich wypada:
15 października 2026
Czwartek
Najbliższe wydarzenie będzie za 818 dni.
Kolejne wypada 15 października 2027, czyli za 1183 dni.
Święto ONZ na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 18 grudnia 2007.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

11 lutego 2026
Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce
Wydarzenie ustanowione przez ONZ, jako uznanie kluczowej roli pań w środowiskach naukowych i technologicznych.

Wydarzenia tego samego dnia

15 października 2026
Międzynarodowy Dzień Mediacji
Dzień ustanowiony z inicjatywy Association for Conflict Resolution [ACR] (Amerykańskie Stowarzyszenie Profesjonalistów w Rozwiązywaniu Konfliktów); w Polsce pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości)
15 października 2026
Światowy Dzień Mycia Rąk
Święto ustanowione przez UNICEF w 2008 roku, jako akcja edukacyjna której celem jest globalna edukacja na temat mycia rąk.
15 października 2026
Dzień Dziecka Utraconego
Święto obchodzone od 2004 z inicjatywy Organizacji Rodziców po Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych ? "Dlaczego"
15 października 2026
św. Teresy od Jezusa
Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora kościoła.
15 października 2026