2025 2026 2027

Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego

Święto nietypowe


W 2026 roku Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego wypada:
20 października 2026
Wtorek
Najbliższe wydarzenie będzie za 823 dni.
Kolejne wypada 20 października 2027, czyli za 1188 dni.
Święto upamiętnia utworzenie w 1961 roku Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

1 czerwca 2026
Święto Służby Ruchu Lotniczego
Święto wojskowe, obchodzone na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej.
28 sierpnia 2026
Święto Lotnictwa Polskiego
Święto obchodzone na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z 1993 roku. Jest to wspólne święto lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz przemysłu lotniczego. Święto obchodzone w rocznicę zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932.
7 grudnia 2026
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 6 grudnia 1996 roku z inicjatywy Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Wydarzenia tego samego dnia

20 października 2026
20 października 2026
Światowy Dzień Statystyki
Święto ustanowione na mocy rezolucji 3 czerwca 2010 roku z inicjatywy Komisji Statystycznej ONZ. Święto obchodzone co pięć lat.
20 października 2026
Światowy Dzień Osteoporozy
Powstało z inicjatywy IOF
20 października 2026
św. Jana Kantego
Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana.