2025 2026 2027

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu

Święto nietypowe
Święto ONZ


W 2026 roku Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu wypada:
23 sierpnia 2026
Niedziela
Najbliższe wydarzenie będzie za 765 dni.
Kolejne wypada 23 sierpnia 2027, czyli za 1130 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1998 roku, z inicjatywy UNESCO.

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

25 marca 2026
Międzynarodowy Dzień Pamięci Zniesienia Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, obchodzone tego dnia od 2008.
2 grudnia 2026
Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa
Święto obchodzone corocznie w rocznicę uchwalenia w 1949 roku Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.

Wydarzenia tego samego dnia

23 sierpnia 2026
Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu
Święto ustanowione przez Parlament Europejski.
23 sierpnia 2026