2022 2023 2024

Międzynarodowy Dzień Ptaków

Święto nietypowe


W 2023 roku Międzynarodowy Dzień Ptaków wypada:
1 kwietnia 2023
Sobota
Najbliższe wydarzenie wypada 1 kwietnia 2024, czyli za -111 dni.
Ustanowiony w 1906 podczas ratyfikacji konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z 19 marca 1902

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

13 maja 2023
Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
Święto ustanowione przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). Obchodzone w drugą sobotę maja.
1 października 2023
Europejski Dzień Ptaków
Dzień koordynowany przez BirdLife, w Polsce 1. weekend października koordynowany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Wydarzenia tego samego dnia

1 kwietnia 2023
Prima aprilis
Dosłownie "pierwszy (dzień) kwietnia". Zwyczajem tego dnia jest robienie żartów i nabieranie innych osób.