2023 2024 2025

Międzynarodowy Dzień Ptaków

Święto nietypowe


W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Ptaków wypada:
1 kwietnia 2024
Poniedziałek
Najbliższe wydarzenie wypada 1 kwietnia 2025, czyli za 254 dni.
Ustanowiony w 1906 podczas ratyfikacji konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z 19 marca 1902

Występowanie w kalendarzach

Podobne święta

11 maja 2024
Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
Święto ustanowione przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). Obchodzone w drugą sobotę maja.
1 października 2024
Europejski Dzień Ptaków
Dzień koordynowany przez BirdLife, w Polsce 1. weekend października koordynowany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Wydarzenia tego samego dnia

1 kwietnia 2024
Prima aprilis
Dosłownie "pierwszy (dzień) kwietnia". Zwyczajem tego dnia jest robienie żartów i nabieranie innych osób.