2023 2024 2025

Prima aprilis

Święto zwyczajowe


W 2024 roku Prima aprilis wypada:
1 kwietnia 2024
Poniedziałek
Najbliższe wydarzenie wypada 1 kwietnia 2025, czyli za 287 dni.
Dosłownie "pierwszy (dzień) kwietnia". Zwyczajem tego dnia jest robienie żartów i nabieranie innych osób.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

1 kwietnia 2024
Międzynarodowy Dzień Ptaków
Ustanowiony w 1906 podczas ratyfikacji konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z 19 marca 1902
Obrazek pochodzi ze strony: imienniczek.pl